verwarmingsmonteur
Spread the love

Verwarmingsingenieurs staan aan de spits van de optimalisering van de energieprestaties van een woning met het oog op het behoud van het milieu en de versterking van duurzame ontwikkeling.

Overzicht van de werkzaamheden van een verwarmingsmonteur

Een loodgieter-verwarmingsingenieur beschikt over een dubbele bekwaamheid die een onbetwistbare toegevoegde waarde vormt in de woningsector.

De diensten van een verwarmings- en sanitairinstallateur

Een technicus die gespecialiseerd is in verwarming voert installatie-, renovatie-, reparatie-, regel- en onderhoudswerkzaamheden uit aan sanitaire toestellen, thermische, koel- en klimaatregelingsapparatuur. Hij is verantwoordelijk voor het beheer van vloeistoffen, zwembaden, automatische besproeiingssystemen, warm water voor huishoudelijk gebruik, enz.

Elektrische boiler in Parijs

Er kan een beroep op hem worden gedaan voor werkzaamheden in verband met de installatie van leidingen, radiatoren en ketels die werken op elektriciteit of fossiele brandstof (gas, olie) of hernieuwbare energie (hout, thermische zonne-energie). Hij kan aanbevelingen en persoonlijk advies geven over de juiste keuze en het onderhoud van diverse sanitaire en verwarmingsinstallaties. Zij zorgen ervoor dat deze toestellen naar behoren werken om de veiligheid en het comfort van hun klanten te garanderen.

Een verwarmingsmonteur werkt ofwel voor een bedrijf ofwel voor eigen rekening.

Een loodgieter-verwarming in Parijs werkt op verschillende soorten locaties (nieuwbouw of renovatie): hotels-restaurants, huizen, flats, industriële of commerciële panden.

Zijn diensten zijn gericht op alle soorten cliënten, waaronder particulieren, overheids- en particuliere ondernemingen, overheidsdiensten en instellingen voor sociale huisvesting.

De voorwaarden om dit beroep uit te oefenen.

Het beroep van loodgieter-verwarmingsinstallateur moet ernstig worden genomen, in feite is het noodzakelijk een theoretische, praktische en technische opleiding te volgen, die het mogelijk maakt de kennis, maar vooral de ervaring te verwerven die nodig is om in te grijpen bij een installatie van een loodgieters- of verwarmingssysteem.

De kwaliteiten die verwacht worden van verwarmingstechnici

Een loodgieter-verwarmer moet zich aan alle situaties kunnen aanpassen. Deze verschillen namelijk van plaats tot plaats, en bij zijn werkzaamheden moet hij rekening houden met de behoeften en verwachtingen van zijn klanten op het gebied van energieverbruik.

Een thermisch installateur moet beschikbaar zijn, omdat hij misschien ‘s nachts, in het weekend of op feestdagen moet werken.

Het is een beroep dat een zeer goede fysieke capaciteit vereist, omdat hij zware lasten kan hanteren en zichzelf in zeer ongemakkelijke posities kan brengen.

Hij moet ook :

  • Nauwgezet in zijn werk,
  • Goede communicatieve vaardigheden hebben,
  • In staat zijn om in een team te werken en om te gaan met andere beroepsbeoefenaren (architecten, elektriciens, tegelzetters, enz.) om dezelfde taak uit te voeren.

Vereiste kwalificaties voor verwarmingsingenieur

Naast de verschillende specifieke opleidingen die gevolgd moeten worden om een erkend diploma te behalen, moet de verwarmingsmonteur in Parijs in het bezit zijn van de Qualibat-kwalificatie alvorens dit beroep uit te oefenen, om zijn ernst en de kwaliteit van zijn werk te bewijzen.

Het is belangrijk op te merken dat elke loodgieter-verwarmingsinstallateur in Parijs een tienjarige verzekering en een verzekering tegen wettelijke en beroepsaansprakelijkheid moet afsluiten om hem te beschermen in geval van schade die verband houdt met zijn werk. Dat is een heel belangrijk punt.